Provtryckt Skanska hus.

Det ställs tuffa krav på hustillverkare. I området Tölö Trädgårdar, Kungsbacka, som skall få 82 hus levererade från H-Hus så kommer Skanska att utföra ett X antal provtryckningar på husen som vi levererar och monterar.

I det första huset som monterades den 9 juni, har det den 18 juni gjorts en provtryckning. Kravet på täthet som Skanska ställer är att det max får läcka 30 l/sek x kvm. Provtryckningen utfördes och resultatet visade att huset läckte endast 11-12 l/sek x kvm. Alltså långt under Skanskas krav. Vi är glada och stolta över resultatet.......